Dne 13. listopadu 2018 jsme na Krajském soudu v Plzni zaregistrovali náš spolek Loketské zvony z.s., jehož základní činností bude organizování a podpora aktivit směřujících k zachování a rozvíjení kulturních tradic města Lokte a loketského regionu a ke zlepšení úrovně společenského života v něm.

Základním cílem jeho činnosti je pořízení nových zvonů a zvonkohry do věže kostela sv. Václava v Lokti, na adrese Kostelní 14/3, 357 33 Loket.

Hlavní činností spolku bude:  

Pořádání výstav, vernisáží, divadel, koncertů, trhů a jiných společenských a kulturních akcí, organizování sbírek, včetně využívání podpůrných prostředků – zpracování žádostí o dotace.

Členem spolku se může stát jakákoliv osoba, která je schopna a ochotna aktivně přispívat k naplňování hlavního účelu spolku. Členský příspěvek byl stanoven na 500,- Kč/rok.

Cílová částka sbírky byla stanovena na 3 000 000,- Kč.

Zakládaný spolek je právnickou osobou dle ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a příslušnými ustanoveními tohoto zákona se řídí právní poměry a práva a povinnosti těmito stanovami neupravená.

Zakladatelé na své ustavující schůzi dne 21. 9. 2018 jmenovali do svého výboru (statutárního orgánu spolku):

Předsedkyni :          Jitku Hlavsovou

Místopředsedu:      Dr. Jiřího Majkova, ICD.

Členy výboru:          Pavlu Ungrovou a Miloše Bělohlávka

 

Sídlo spolku je na adrese T. G. Masaryka 32/36, 357 33 Loket.

Stanovy spolku naleznete ZDE

Pokud máte zájem o členství v našem spolku, vytiskněte, vyplňte přihlášku ZDE 

a zašlete nám ji na adresu spolku nebo e-mailem na info@loketskezvony.cz

Translate »