* vybrané liturgické slavnosti a zasvěcené svátky

** např. významné městské slavnosti, zvonění na Zelený čtvrtek atp.

***např. zvonění na památku obětí neštěstí, státní smutek vyhlášený vládou, úmrtí a volba papeže

Translate »