• Na transparentní bankovní účet Loketské zvony z.s. č.ú. 286 671 837/0300 vedený u ČSOB v Sokolově * 
  • Platby na účet ze zahraničí: IBAN – CZ 87 0300 0000 0002 8667 1837; BIC/SWIFT – CEKOCZPP
  • Vhozením hotovosti do pokladniček:
  • v kostele sv. Václava
  • na loketském hradě 
  • v Městské knihovně
  • v Galerii Café v Lokti
  • přenosná – v místě kulturních akcí                                                                                                                                                                                             

Rádi Vám na Vaši žádost vystavíme potvrzení o daru.

Pokud přispěje fyzická osoba částkou ve výši minimálně 10.000,- Kč  bude vyryto její jméno na jednom ze zvonů.

Pokud přispěje právnická osoba částkou ve výši minimálně 25.000,- Kč bude vyryt její název na jednom ze zvonů.

Za vaše příspěvky Vám velice děkujeme!

* Transparentní bankovní účet – finanční transakce na bankovním účtu lze po zadání čísla nebo názvu vyhledat  ZDE !! 

Translate »