V pátek 22. září dorazil v tichosti do Lokte poslední a největší ze čtyř zvonů Panna Maria. Přivítali jsme ji jen my ze spolku a těžko zakrývali slzy dojetí. „Je nádherná“, opakovali jsme neustále. Měli jsme před sebou náročný víkend, ale naše srdce naplňovala radost a těšili jsme se na první zvonění, o které jsme tolik usilovali.

V sobotu 23. září byl půltunový zvon Panny Marie přivítán jako poslední, neboť jeho „sourozenci“, zvony svatá Anežka a svatý Václav, byly odlity už v loňském roce a čekali na ten poslední v kostele. Pannu Marii jsme veřejnosti ukázali na dvoře fary, kde jim Miloš Bělohlávek poutavě vyprávěl o průběhu sbírky, výrobě a cestě zvonů, jejich historii, až po jejich návrat do kostelní věže. Poté se v kostele konalo hudební vystoupení žáků a učitelů místní ZUŠ, které bylo krásným zakončením prvního slavnostního dne.

V neděli 24. září jsme již ráno netrpělivě hleděli na přistavený jeřáb a nervózně sledovali jeho práci. První dva zvony sv. Václav a sv. Anežka byly za účasti několika ranních zvědavců a nás, krátce po sobě vyzdviženy do věže. Poslední zvon Panny Marie byl vyvezen do ulice před kostelem, kde si ho kolemjdoucí nadšeně prohlíželi.

Před plánovaným časem slavnostního svěcení byla již ulice zaplněna lidmi a očekávali jsme příjezd kardinála Dominika Duky, který záhy dorazil a před polednem slavnostně Pannu Marii požehnal. Za velkého zájmu a účasti obyvatel Lokte a okolí byla pak i ona vyzdvižena do věže kostela. Poté se všichni přesunuli na slavností mši do kostela, který byl zcela zaplněn. Po skončení slavnostní mše se všichni shromáždili před kostelem a při malém pohoštění netrpělivě vyčkávali na první zvonění. A vyšlo to na jedničku! Přesně ve 13:00 se městem po mnoha desítkách let rozezvučel hlahol zvonů. Byla to nádhera!!

Panna Marie (500 kg), Anežka (300 kg), Václav (220 kg) a Florián (95 kg) se do věže vrátily jen díky společnému úsilí stovek dárců, kteří se zapojili do sbírky. Jen díky stovkám Lokeťáků se podařilo vrátit královskému městu jeho historický zvuk. Z celého srdce děkujeme!

Říká se, že když zvoní zvony, tak mlčí zbraně. Přejme Lokti, aby byly jeho nové zvony a jejich hlas symbolem pokoje a míru!

Mohlo by se vám také líbit:

Translate »