Před malou chvílí se ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova, pod vedením paní Leticie Vránové – Dytrychové, zrodil nový zvon svatá Anežka pro náš loketský kostel.

Anežka bude mít skoro 320 kg a znít bude v tónu C2. Zvon je ozdoben znakem Rytířského řádu Křížovníků a reliéfem sv. Anežky. Na věčné časy ponese také jména dárců, kteří se na pořízení zvonu podíleli.

Na Velikonoce přijede Anežka do Lokte a bude umístěna v kostele sv. Václava, kde bude čekat na své další bratry. Ty odlijeme hned v dalších letech, jakmile vybereme dostatek finančních prostředků.

Pán Bůh zaplať všem, kdo pomohli Anežku přivést k životu!

Mohlo by se vám také líbit:

Translate »